Kamera termowizyjna PLEXPERT

Plexpert to innowacyjna firma niemiecka z ponad 20 letnim doświadczeniem w dziedzinie nowoczesnych technologii wspierających przetwórstwo tworzyw sztucznych. Prowadzi
szczegółowe analizy procesu wtrysku, począwszy od momentu napełnienia formy, aż po chłodzenie elementu gotowego za pomocą
kamery termowizyjnej działającej w standardzie Industry 4.0.

Plexpert Infrared Thermal System® wykorzystuje analizę temperaturowego promieniowania podczerwieni w celu monitorowania przebiegu procesu przetwórczego, alarmowania w przypadku rozbieżności między parametrami założonymi, a faktycznymi procesu oraz optymalizowania produkcji w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

IR-Thermal jest dedykowanym systemem kamer składającym się ze sprzętu i oprogramowania przeznaczonego do monitorowania oraz archiwizowania temperatur produktów termoplastycznych procesu wtrysku.
Temperatura jest mierzona podczas otwierania formy, tuż przed wyjęciem z niej gotowego elementu. Podczas każdego otwarcia formy robione jest zdjęcie obszaru produktu termoplastycznego oraz formy na które jest skierowana kamera. Każda informacja termiczna zostaje automatycznie zapisana (obrazy termiczne są gotowe
do przeglądnięcia w każdej chwili, np. na komputerze, tablecie, smartfonie).

 

Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu możliwe jest ustawienia limitów wyższej i niższej temperatury (niż oczekiwana) dla poszczególnych obszarów danej części. Jeżeli temperatura przekroczy zadane limity nastąpi włączenie alarmu i jego zasygnalizowanie na wtryskarce, tablecie, smartfonie, itd.

Plexpert Infrared Thermal System® jest dostarczany w dwóch wersjach:
Standardowej – tam, gdzie wymagana jest duża elastyczność
Zaawansowanej – tam, gdzie wymagana jest komunikacja z wtryskarką i robotem wyciągającym poszczególne elementy

Zalety Plexpert Infrared Thermal System®:

 • Niskie koszty inwestycji
 • Prostota obsługi i łatwość instalacji
 • Możliwość wizualizacji na urządzeniach przenośnych
 • Możliwość określenia tolerancji temperatur
 • Ocena jakości gotowego produkt
 • Wspomaga usprawnić proces wtrysku
 • Ocena skutków zmian parametrów
 • Wykrywanie zmiany temperatury
 • Bezpośrednie ustawienia – powinno być/jest
 • Monitorowanie procesu z pełną dokumentacją
 • Optymalizacja poprzez wczesne wykrycie różnic termicznych
 • Wyprowadzenie alarmu aktywnego po przekroczeniu zadanej temperatury

Główną zaletą systemu IR-Thermal jest stałe zapisywanie wartości temperatur mierzonych w określonym obszarze. Widoczny jest czas do momentu osiągnięcia równowagi termicznej. Przy przekraczaniu ustalonych wartości granicznych maszyna generuje komunikat alarmowy.

System IR-Thermal można zamontować i podłączyć na wtryskarce w ciągu 5 minut. Po otwarciu narzędzia, na krótko przed wyjęciem części z formy, kamera otrzymuje sygnał i wykonuje zdjęcie. Osoba odpowiedzialna za nastawy natychmiast widzi gorące obszary (HotSpots) i dzięki temu na podstawie rozkładu temperatury może ustalić najkrótszy możliwyczas trwania cyklu.

Aby rozkład temperatury móc sprawdzać przy każdym zdjęciu, wyznacza się pojedyncze obszary. W ten sposób można określić czas narastania sygnału narzędzia i przeprowadzić kontrolę wartości granicznych.
Natychmiast można rozpoznać różnice temperatur spowodowane
uszkodzonymi kanałami chłodniczymi lub niewystarczająco zaizolowanymi kanałami grzewczymi.